هفت نیوز: صدرالدین شجره کارگردان و نویسنده نمایش‌های رادیویی درباره وضعیت جسمانی خود در چند ماه گذشته بیان کرد: بعد از سه ماه پیگیری روند درمانی و جراحی هایی که داشتم، می‌توان گفت اکنون نسبت به آن روزها بهتر هستم.

او ادامه داد: این روزها در منزل در حال استراحت هستم و البته باید به پزشک مراجعه کنم تا ببینم تجویز جدیدی دارد یا خیر.

شجره همچنین درباره مسایل مربوط به روند درمانی خود و بیمه عنوان کرد: بیمه من از طرف صداوسیما مشکلی ندارد و روند اداری خود را در این زمینه طی می‌کند اما بخشی از هزینه ها را به هر حال باید خودم بپردازم.

او در پایان گفت: من عضو افتخاری خانه هنرمندان هستم و شاید از این طریق هم اقدام کنم تا ببینم چقدر می‌توانم از بیمه خانه هنرمندان استفاده کنم.