هفت نیوز: رادیو فرهنگ با هدف کشف استعداد های نهفته در حیطه نویسندگی رادیو شروع به تولید برنامه ای با عنوان «از واژه تا صدا» کرده است.

این برنامه شامل سه نفر شرکت کننده حضوری و یک نفر شرکت کننده تلفنی است که در طی ۲ مرحله با موضوعات مختلف متن های خود را ارایه داده و قرائت می کنند. داوران این برنامه جهانشاه آل محمود، باقر خلیلی و زهرا یساقی هستند.

برنامه «از واژه تا صدا» قرار است روزهای جمعه از رادیو فرهنگ پخش شود.

علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند با شماره تلفن ۲۲۱۶۷۸۶۸ دفتر رادیو فرهنگ تماس بگیرند.

رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز قابل دریافت است.