به گزارشهفت نیوز، به نقل از واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی، هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی گفت: مجتبی آقایی در چند دوره گذشته در جایگاه دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر زحمات بسیاری کشیده است و با توجه به کارنامه کاری و مستندات ادوار گذشته جشنواره، تلاش‌های او قابل ستایش است. آقایی چندی پیش متن استعفای خود را نوشت و با توجه به تغییراتی که قرار است در شکل برگزاری و ساختار جشنواره رخ  دهد روز گذشته این استعفا پذیرفته و در رسانه ها اعلام شد.

مظفری در پایان بیان کرد: دبیر جشنواره تجسمی فجر در این دوره با هماهنگی و نظر شورای سیاستگذاری جشنواره و نمایندگان رشته‌های هنری انتخاب خواهد شد. با توجه به تشکیل شورای سیاستگذاری و جلسات متعدد کاری که امیدواریم در این دوره شاهد تغییرات متفاوتی نسبت به گذشته باشیم. دبیر به انتخاب شورا تا چند روز دیگر اعلام می‌شود و همزمان با معرفی دبیر جشنواره، دبیران بخش های مختلف جشنواره نیز اعلام خواهد شد.

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی در بهمن امسال برگزار خواهد شد.