به گزارش هفت نیوز، دومین مجمع انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران با موضوع انتخابات هیات مدیره دوره هشتم یکشنبه ۹ دی ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در این انتخابات که با حضور اعضای انجمن برگزار شد، آرا به شرح زیر اعلام شد:

اعضای اصلی

فاطمه کرکه‌آبادی

مهردخت دارابی

مسعود سپهر

بهرام کلهرنیا

محسن سلیمانی

آرش تنهایی

مازیار زند

اعضای علی‌البدل

مهرداد احمدی شیخان و مریم رونقی

بازرس اصلی و علی‌البدل

حسین نوروزی و کارنگ طیاری

به گزارش مهر، فاطمه کرکه‌آبادی و مهردخت دارابی بالاترین آرا را در تاریخ انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در مجمع عمومی کسب کردند. رییس هیات مدیره این انجمن نیز در اولین جلسه هیات مدیره انتخاب خواهد شد.