جمعه ١١ اسفندماه

گالرى ثالث

کیوریتور: سروش میلانى زاده

با مشق هایى از
یعقوب امدادیان
فرامرز پیلارام
ابراهیم حقیقی
واحد خاکدان
بهرام دبیری
ایرج زند
مهدی سحابی
سعید شهلاپور
کورش شیشه‌گران
سید علی صالحی
حسین علیزاده
فرشید ملکی

?کریمخان،بین ایرانشهر و ماهشهر،شماره ١۴٨