هفت نیوز: «امی» به اسکارِ تلویزیون معروف است که در آن بهترین‌های مربوط به دنیای سریال انتخاب می‌شوند. لیست برندگان این جشنواره به شرح زیر است: