هفت نیوز: نمایش رادیویی«عیادت» داستانی براساس مثنوی مولوی دارد و حکایت مردی است که می خواهد به عیادت دوستی برود و با خود می‌گوید اگر با او صحبت کرد چه جواب هایی می‌شنود و چه پاسخ هایی باید بدهد.

جواب هایی که این فرد در عیادت از همسایه بیمار خود می‌دهد او را عصبانی می‌کند و خواستار بیرون کردنش از خانه می‌شود.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می‌خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز بشنوند.

*نمی دانم که احوال همسایه بیمار خود را چگونه بپرسم من که تا زمان بهبودی کامل به سختی قادر به شنیدن کلمه ای هستم و صدای او هم حکما ناله ای است جانکاه که هرگز قادر به شنیدنش نخواهم بود. باید کمی بیندیشم آها فکری به ذهنم رسیده که به نظر چاره ساز مشکل است. وقتی او را دیدم لب هایش را می‌نگرم که تکان می‌خورد. بی گمان ابتدا احوالم را خواهد پرسید من هم از او سوال های معمول را می پرسم و بی شک او هم جواب های معمول را خواهد داد. مثلا می‌پرسم حالت چگونه است و او خدا را سپاس خواهد گفت. من هم چون او خدا را شکر می‌گویم و دیگر بار می‌پرسم چیزی خورده ای و او بی گمان از دارویی که خورده خواهد گفت. من دیگر بار خدا را شکر می‌کنم…. بهتر است تا دیر نشده به عیادت همسایه بیمارم بروم که هم او را خوش آید و هم خدا را.

-آاااه آااااه چه دردی گریبانم را گرفته است؟

*تا شنیدم بیماری تاب نیاوردم و به عیادتت آمدم.

– آه چرا فریاد می‌زنی مگر من کر هستم که چنین فریاد می‌زنی؟

*همسایه عزیزم بگو حالت چطور است؟

– آرام تر سخن بگو آرام تر… از این درد جانکاه جانم به لب رسیده و در حال مردنم.

*خدا را سپاس خدا را صدهزار بار سپاس می‌گویم.

– چه می‌گویی تو دیوانه شدی؟…