هفت نیوز: خسرو امیرصادقی از دوستان نزدیک مهدی فخیم زاده بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون گفت: خوشبختانه مهدی فخیم زاده صبح امروز ۸ تیر در بیمارستان به هوش آمد و در حال حاضر از وضعیت مساعدی برخوردار است.

اوگفت: این هنرمند بعد از به هوش آمدن به خوبی با همه ارتباط برقرار کرده است.

امیرصادقی در پایان گفت: فخیم زاده از نظر جسمانی در وضعیت مناسبی قرار دارد و امیدواریم هرچه زودتر از بیمارستان مرخص شود.