خیلی از جشنواره های معروف سینمایی دنیا به شکل مستقل برگزار می‌شوند اما جشنواره فیلم فجر از ابتدا جشنواره دولتی بوده است. به نظر شما این دولتی بودن اصولا به ضرر یک جشنواره نیست؟

در تمام دنیا جشنواره فیلم به صورت مستقل و یک نهاد آن را برگزار می‌کند. به طور مثال جشنواره فیلم ساندس در آمریکا توسط یک نهاد فرهنگی که ربطی به دولت ندارد برگزار می‌شود. در ایران به طور معمول دولت‌ها متولی جشنواره‌ها هستند، که می‌تواند فی نفسه ایراد اساسی داشته باشد، چرا که برگزاری یک جشنواره پر هزینه است و دیگر نهادها از عهده آن برنمی‌آیند. اینجاست که دولت در همه ابعاد برگزاری جشنواره دخالت می‌کند، از جمله اینکه چه فیلم‌هایی به نمایش گذاشته شوند، به چه فیلم‌هایی جایزه داده شود، و حتی کنترل خروج و ورود تماشاگران به سینما‌ها در دست دولت است. تعدادی از فیلم‌ها تبلیغاتی هستند که منویات دولت را به نمایش می‌گذارند، و طبیعی است در این فرآیند به این فیلم‌ها بیشترین توجه شود.

در سال‌های گذاشته شاهد این بودیم که بسیاری از فیلمسازها ترجیح می‌دهند فیلم‌هایشان در جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته نشود. این اتفاق از ارزش‌های جشنواره کم نمی‌کند؟

در این زمینه نگاه مستقلی وجود ندارد، ولی از نظر آنها چون دولت می‌تواند در روند جشنواره تاثیر بگذارد، فیلم‌هایشان را در جشنواره اکران نمی‌کنند. اگر این جشنواره استقلال رای داشت و تا این حد دولتی نبود، طبیعتا فیلم‌های بیشتری در آن حضور پیدا می‌کردند. از طرفی این یک رویه است و اشکالی ندارد که این فیلمسازها فیلم‌هایشان را در سالن سینما و خارج از جشنواره به نمایش بگذارند و دنبال جایزه و دردسرهای آن نباشند.

فکر نمی‌کنید این امر می‌تواند به قدرت گرفتن جشنواره عمار که آن هم دولتی است و سعی می‌کند رقیب جشنواره فجر شود کمک کند؟

جشنواره عمار نمی‌تواند با جشنواره فجر رقابت کند، زیرا جشنواره سیاسی است. با اینکه جشنواره فجر در ده فجر که سیاسی‌ترین روزهای سال است برگزار می‌شود، اما هیچ وقت به آن شکل که جشنواره عمار سیاسی است، سیاسی نبوده و فیلم‌هایی که درش به نمایش گذاشته می‌شود  مقایر تولیدات عمار است.