هفت نیوز: روز گذشته شنبه دوم تیرماه مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره مرکزی کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر برگزار شد و بر اساس آرا، اعضای هیات مدیره مرکزی این انجمن برای دور جدید انتخاب شدند.

بر این اساس مهدی قلعه، مهران امیررضوی، روشنک کریمی، مجتبی کاظمی، حسین مزینانی، علی صفا و جواد مهدی به عنوان اعضای هیات مدیره این انجمن و احسان مجیدی، بابک مولانا و علیرضا دری نیز به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.

همچنین مریم تهرانی به عنوان بازرس و بهنام حبیب پور به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.