هفت نیوز: شامگاه شنبه ۵ اسفند مجمع عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران در خانه سینما برگزار شد. در این مجمع که تا پاسی از شب ادامه داشت، انتخابات برای انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی کانون کارگردانان برگزار شد. در طی انتخابات ۲۲ نفر نامزد عضویت در شورای مرکزی شدند که باید ۹ نفر با رای اعضای کانون انتخاب می‌شدند.

در مرحله اول رأی‌گیری ۵ نفر به‌صورت مستقیم به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند، حمید نعمت‌الله، رضا درمیشیان، محسن امیریوسفی، پوران درخشنده و احمد امینی در دور اول انتخاب شدند.

به دلیل اینکه آرای سایر اعضا نزدیک به هم بود برای انتخاب ۴ نفر باقی مانده دوباره رأی‌گیری شد که خسرو معصومی، فرهاد مهرانفر، مصطفی کیایی و محمدرضا عرب به عنوان اعضای اصلی و وحید موسائیان به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شد. در رأی‌گیری برای انتخاب بازرس نیز نادر مقدس و مهرداد خوشبخت به عنوان بازرس حائز اکثریت آرا شدند.

بدین ترتیب حمید نعمت‌الله، رضا درمیشیان، محسن امیریوسفی، پوران درخشنده، احمد امینی، خسرو معصومی، فرهاد مهرانفر، مصطفی کیایی و محمدرضا عرب به‌عنوان اعضای جدید شورای مرکز کانون کارگردانان معرفی شدند.

در بین اعضای جدید شورا فقط مصطفی کیایی در دور قبلی عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان بود.