به گزارش هفت نیوز، در بخشی از برنامه روز گذشته «من و شما» مسعود فراستی منتقد سینما؛ مهمان برنامه بود که جدال لفظی بین او و آرش ظلی پور مجری برنامه منجر به ترک برنامه توسط فراستی شد.

بنا بر این گزارش، در پی این رویداد محمدمهدی قاسمی مدیر شبکه شما عوامل این برنامه از جمله آرش ظلی پور مجری برنامه من و شما را توبیخ کرد و به خاطر مکدر شدن ذهن بینندگان به خاطر آنچه روی آنتن گذشت از مخاطبان عذرخواهی کرد.

به گزارشهفت نیوز، در پی این توبیخ برنامه «من و شما» هفته آینده روی آنتن نخواهد رفت.

ویدئو این قسمت از برنامه را اینجا  ببینید.