هفت نیوز: امیر اسمی دبیر بخش عکس و پوستر سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که اسفند سال ۹۶ و به صورت جداگانه از جشنواره اصلی تئاتر فجر برگزار شد درباره تعهدات باقیمانده در این بخش به ویژه پرداخت مبالغ جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان پوستر و عکس تئاتر فجر ۳۶ گفت: با تغییر مدیریت ها شاهد فقدان سیاست های ثابت هستیم که این امر باعث می‌شود هم اعتبار جشنواره بین المللی تئاتر فجر، هم اعتبار بخش های مختلف، هم اعتبار کسانی که مسئولیتی در جشنواره می‌پذیرند و هم شرکت کنندگان در بخش های مختلف زیر سؤال برود.

او ادامه داد: دوستانی که در بخش پوستر و عکس سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر جایزه گرفتند یا باید بابت عکس ها حق تألیف بگیرند، با من تماس می‌گیرند و می‌گویند که جایزه و حق تألیف ها پرداخت نشده است. من با آقای شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی هم تماس گرفتم و به ایشان گفتم که مسئولیت پرداخت جوایز و انجام تعهدات، برگزارکنندگان جشنواره تئاتر فجر هستند نه من به عنوان مسئول این بخش.

اسمی اظهار کرد: من به عنوان مسئول برگزاری بخش پوستر و عکس باید این بخش را برگزار می‌کردم. از ۹ ماه پیش که برای برگزاری این بخش با من صحبت شد تاکنون تنها بخش ناچیزی از بودجه این بخش را به من پرداخت کرده اند که با همان بودجه ناچیز بخش پوستر و عکس را برگزار کردیم.

او تصریح کرد: گویا مدیران و مسئولان گمان می‌کنند که برای برگزاری بخش پوستر و عکس جشنواره همان بودجه ناچیز کافی است و باقی بودجه سودی است که برگزارکنندگان بخش به جیب خود می‌ریزند. برگزارکنندگان جشنواره از میان وظایف خود تنها معرفی دبیر و انتشار فراخوان را انجام دادند و در خصوص بودجه بخش، محل برگزاری نمایشگاه، مراسم اهدای جوایز و پرداخت جوایز به وظیفه خود عمل نکردند.

دبیر بخش عکس و پوستر سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در پایان تأکید کرد: من همه امور این بخش را با همان بودجه ناچیز و همچنین اعتبار و هزینه شخصی خودم، انجام دادم اما نبود بودجه امکان طراحی و انتشار کتاب بخش پوستر و عکس را فراهم نکرد.