هفت نیوز: هامون وزیری مقدم فرزند محسن وزیری مقدم نقاش نوگرای ایرانی با اعلام این خبر که اثر شن‌نگاری «پنجه برخاک» پدرش و یک تابلو نقاشی مدرن دیگرِ او از سوی مجموعه داران خصوصی به نهمین حراج تهران راه یافته است گفت: اثر «پنجه بر خاک» محسن وزیری مقدم با ترکیب ماسه های قهوه ای، مشکی و روشن روی بوم کار شده است. مجموعه آثار شن‌نگاری پدرم با حرکت‌ سریع دست ساخته شده‌اند و از این منظر رویکرد منحصر به فردی در نقاشی انتزاعی ایران محسوب می شود.

او با بیان اینکه آثاری شنی پدرش در رم خلق شده اند، عنوان کرد: بسیاری از این آثار شنی که در رم خلق شده اند، فروش رفته‌اند و یکی از این آثار در موزه هنرهای معاصر تهران نیز وجود دارد. این اثر از جانب یک مجموعه دار خصوصی به حراج تهران راه یافته است و قیمت پایه آن، ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون برآورد شده است.

وزیری مقدم در مورد اثر دیگر پدرش که در نهمین حراج تهران حضور دارد، بیان کرد: یک تابلو نقاشی از مجموعه دوره کیهانی محسن وزیری مقدم (از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۹) در حراج تهران حضور دارد که در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) خلق شده و اکتبر ۲۰۰۹ نیز در حراج کریستیز دوبی ارایه شده و فروش رفته است. این تابلو با قیمت پایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

او در پایان در توضیح دوره نقاشی کیهانی محسن وزیری مقدم گفت: نقاشی ‌های دوره کیهانی به لحاظ تکنیک و نحوه اجرا، ادامه آثاری است که در سال ‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ پیش از آغاز دوره شنی خلق می‌شدند. او این نقاشی ‌ها را برای شناخت و پژوهش در بافت و ریتم خط خلق کرد و اثری که اکنون در حراج تهران حضور دارد در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۶) خلق شده است که وی پس از چندین سال دوری از نقاشی دوباره به دوره کیهانی بازگشت.

به گزارش هفت نیوز محسن وزیری مقدم یکی از شاخص ترین نقاشان نسل اول نوگرای ایران است که در دوره های مختلف به نقاشی مدرن و خلق آثار شنی پرداخته است. این نقاش نوگرای ایرانی با شیوه شخصی و خاصش در استفاده جسورانه از مواد غیرمتعارف توانسته آثاری خلق کند که ضمن تازگی، خلاقانه نیز هستند. او در سال ۱۳۴۱ با یک اثر شن‌نگاری با عنوان «پنجه بر خاک» در سی‌ویکمین بینال ونیز شرکت می کند و نامش بر سر زبان ها می افتد. «پنجه بر خاک» اکنون توسط یک مجموعه دار به نهمین حراج تهران راه یافته است.