هفت نیوز: کمال تبریزی در واکنش به نقد نیما حسنی نسب و مهرزاد دانش بر فیلم «مارموز» در یک برنامه تلویزیونی نوشت: دیشب به دعوت یک همکار قدیمی که البته از دشمنان خانه در دوران شمقدری بود به گمان اینکه توبه کرده در برنامه میزانسن شرکت کردم  و در ادامه دو منتقد نام‌آشنا در نقدی کهنه و عقب افتاده بر مارموز مدام مرا به تکرار لیلی و مارمولک تشویق می‌کردند.

دو نفری که با همراهی مجری بدون درک تفاوت‌ها و ویژگی مارموز شبیه دو کوه منجمد و متوقف شده بودند! اما از همه جالب‌تر اینکه با وجود حضور من در برنامه تصمیم گرفتند همچون سیروس که نگران رویارویی نیامد در غیاب کارگردان، تیغ از نیام برکشند و حرمله‌وار مارموز بی پناه را ناجوانمردانه سر از تن جدا کنند!

و سخن آخر … نسل‌های آتی ما را زیر نظر دارند. نقد سفارشی و باسمه ای و خوشایند سیمای میلی به همه جهان نمی‌ارزد چه رسد به حق‌الزحمه ای ناچیز از سوی سازمان!