به گزارش هفت نیوز، چندی پیش جمعی از مسئولانی که سال ها در سازمان صداوسیما فعالیت داشتند همچون علی اصغر پورمحمدی، مجید شعبان پور و… بازنشسته شدند و از دیگر مدیرانی که به تازگی نامشان در سایت بازنشستگی صداوسیما مطرح شده است سیدعلی حمیدی قائم مقام مرکز سیمافیلم و لطف الله سیاهکلی یکی از معاونان عبدالعلی علی عسکری رییس صداوسیما هستند.

حمیدی مقدم اول آذرماه و لطف الله سیاهکلی ۲۴ آبان ماه بازنشسته شده اند.

باید دید با اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان صداوسیما آیا سازمان با بازنشسته های جدید خود خداحافظی می کند و افراد جدید جایگزین خواهند شد یا خیر.

طی روزهای اخیر و طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان در صداوسیما جمعی از مدیران صداوسیما از سمت های خود خداحافظی کرده اند ولی با این حال هنوز نام مدیران دیگری مطرح است که باید به عنوان بازنشسته های سازمان از سمت های خود کناره گیری کنند.

این روزها بیشتر از مدیرانی که سال هاست در صداوسیما و در مقام مسئولان ارشد فعالیت دارند، هنرمندان و کارمندان رده های پایین تر از سمت های خود خداحافظی می کنند.