هفت نیوز: حامد عطارها با اشاره به فعالیت حال حاضر یازده ایستگاه مطالعه در استان یزد گفت: طرح ایجاد ایستگاه‌های مطالعه در سطح شهر از سوی مدیریت قبلی نهاد کتابخانه‌های عمومی استان ارائه شده ولی در این دوره مدیریتی، برنامه جدیدی برای توسعه آنها نداریم چرا که تمرکز فعلی این نهاد بر تداوم ایستگاه‌های موجود است. این ایستگاه‌ها هر کدام شامل چهار ردیف سه‌تایی از کتاب‌های عمومی و کم حجم هستند که در حال حاضر در اماکن پرازدحام مانند ترمینال‌ها و پایانه‌های مسافربری، بیمارستان‌ها، راه‌اهن و دیگر اماکن مشابه در استان مستقر هستند.

این مسئول، توسعه این طرح را مستلزم تامین اعتبار دانست و گفت: متاسفانه این ایستگاه‌ها سالانه هزینه‌های بالایی را در بر دارند چرا که تنها پنج درصد از این منابع توسط مردم به ایستگاه‌های مطالعه باز می‌گردد و باید فقدان منابع از دست رفته جبران شود. او از عموم مردم خواست تا اگر افراد آثاری را از ایستگاهی به امانت برمی‌دارند حتماً پس از مطالعه به هر کدام از ایستگاه‌های مطالعه بازگردانند.

عطارها در مورد امکان مشارکت مردم برای تامین منابع ایستگاه‌های مطالعه نیز بیان کرد: مردم می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای ناچیز برای تامین کتاب‌های این ایستگاه‌ها، از طریق شماره‌حساب درج شده در قسمت پایینی این ایستگاه‌ها مشارکت داشته باشند. این مسئول، انتخاب منابع ایستگاه‌های مطالعه را برعهده نهاد کتابخانه‌های کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به این که حمایت از آثار نویسندگان یزدی جز تخصیص بخشی از آثار آنها به کتابخانه‌های بزرگ استان نیست، در رابطه با اختصاص این آثار به ایستگاه‌های مطالعه در حال رایزنی و پیگیری هستیم.

عطارها با بیان این که شارژ این ایستگاه‌ها به صورت هفتگی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: به همین منظور نیز کارشناسی از سوی نهاد کتابخانه‌ها مسئولیت شارژ این ایستگاه‌ها را برعهده دارد و نظارت بر فعالیت این ایستگاه‌ها را به صورت جدی دنبال می‌کند.