هفت نیوز: این مجموعه شعر در ۱۸۲ صفحه با شارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان در انتشارات دیباچه عرضه شده است.

«تاریخنامه تحلیلی و آکادمیک غزل از آغاز تا غزل مینی‌مال (ناگفته‌هایی درباره جریانات غزل معاصر ایران)» عنوان مقدمه این مجموعه غزل به قلم آوین کلهر و هنگامه اهورا است که «سیر تحول و تطور غزل در مکاتب خراسانی، عراقی، وقوع، هندی، جریان بازگشت، عصر مشروطه و دوران معاصر» را دربر می‌گیرد و به «زوایای پنهان و عریان جریان‌های غزل امروز مانند غزل روایی، غزل وحشت، غزل فرم، غزل مینی‌مال، غزل کلمه‌گرا، غزل نئوکلاسیک، غزل گفتار و…» می‌پردازد.

«لیلا زانا، دختر اسطوره‌های سرزمین من» (مجموعه غزل مینی‌مال)، «جنس سوم (نخستین کارنامه فرزندان دیدگاه اصالت کلمه)» با همکاری مهری‌السادات مهدویان و رمان دوجلدی «چشم‌های یلدا و کلمه – کلید جهان هولوگرافیک -» از دیگر آثار آرش آذرپیک است.

نمونه شعری از مجموعه «دوشیزه به عشق بازمی‌گردد»:

ماه آرام و بی‌صدا رد شد

باز از پیچ کوچه‌ها رد شد

پنجره میخ‌کوب شد، آمد

و سرش گیج رفت تا رد شد

ثانیه‌ها همه بخار شدند

جاده از زیر پای ما رد شد

سیب‌ها سوی شاخه‌ها برگشتند

سنگی آمد و شیشه را رد شد

هشت هفته که از شب پایان

شب آغاز ماجرا رد شد

خم شد و دست ماه را بوسید

دست عشقی که ابتدا رد شد.