در میان فیلم‌های پرفروش هفته جدید سینمای جهان، دو فیلم انیمیشن قرار گرفته‌اند. قسمت سوم «چکونه اژدهای خود را تربیت کنیم» در اولین هفته اکران توانسته در صدر جدول بنشیند.