هفت نیوز: مجموعه نمایشی «سردار سنجرخان» قرار بود به عنوان محصول مشترک سیمای استان ها و صداوسیمای کردستان به کارگردانی سیدضیاءالدین دری به تولید برسد که با درگذشت دری این پروژه بلاتکلیف مانده بود ولی حالا محمدحسین لطفی خبر می دهد که در حال بررسی این فیلمنامه است.

طبق گفته علی دارابی معاون امور استان های صدا و سیما، فیلمنامه این سریال را دری نوشته و قرار بود خودش هم آن را کارگردانی کند.

قطب الدین صادقی قرار بود مشاور این پروژه در ساخت باشد اما با درگذشت ضیاءالدین دری ساخت این سریال بلاتکلیف ماند و حالا محمدحسین لطیفی که این روزها کارگردانی برنامه تلویزیونی «شبی با عبدی» را در شبکه نسیم بر عهده دارد گفته است که در حال بررسی فیلمنامه این سریال است و ممکن است کارگردانی آن را بر عهده بگیرد.

محمدحسین لطیفی در این سال ها کارگردانی آثار مختلفی را بر عهده داشته و در حوزه تاریخ معاصر و آثار تاریخی نیز کار کرده است.