به گزارش هفت نیوز، علیرضا جاویدنیا را هنرمندان، گویندگان رادیو و تلویزیون و مردم می‌شناسند. همان طنازی که سال‌هاست در «صبح جمعه با شما» با منوچهر نوذری، سعید توکل و خیلی‌های دیگر مردم را وقت و بی‌وقت می‌خنداند و هیچ‌وقت از ناراحتی خودش نگفت.

تا جائیکه نوید جاویدنیا پسر علیرضا جاویدنیا در گفتگویی به این نکته اشاره کرد که پدرم روزها بود عارضه قلبی داشت اما چیزی نمی‌گفت. شاید همان روزی هم که مقابل دیدگان رسانه‌ها و هنرمندان، «صبح جمعه با شما» را به یاد منوچهر نوذری ضبط می‌کرد هم این مشکل را داشت ولی همان‌طور که همیشه تأکید دارد طناز باید یک دلبر خوبی باشد.

جاویدنیا به‌خاطر گرفتگی رگ‌های قلبش در بیمارستان بستری شده و همسر و فرزندش هم این اتفاق را تأیید کردند و گفتند هنوز مشخص نیست تا کی ایشان در بیمارستان بستری خواهند بود؛ بستگی به نظر پزشکان دارد.