هفت نیوز: به نقل از ستاد خبری هفدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، مرضیه برومند که دبیری این دوره از جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک را بر عهده دارد در یادداشتی خطاب به خبرنگاران نوشته است:

«دختران و پسران خبرنگارم!

می‌دانم که دوست دارید به جای رنج از شادی بنویسید، به جای جنگ از صلح بنویسید، به جای نفرت از عشق بنویسید و به جای فساد از ایثار بنویسید.

شما واقعیت را بنویسید آن گونه که هست، آن روز نیز فرا خواهد رسید.

قلم‌های لرزان‌تان را می‌بوسم!»