هفت نیوز:  هیات انتخاب آژانس عکس ان. وی. پی پس از بررسی پروپوزال های ارسال شده، هیچ پروژه ای را به تنهایی واجد شرایط دریافت تمام کمک هزینه نیافت و از این رو این گرنت بین ۲ پروژه تقسیم خواهد شد.

جلال شمس آذران از  استان آذربایجان شرقی با  پروژه (تغییرات آب و هوایی) و علی اسدالهی سوته از استان گیلان و با پروژه (آلودگی آب و خاک) هرکدام برنده  ۵۰۰ دلار، معادل ۲ میلیون تومان کمک مالی برای تکمیل پروژه شده اند. همچنین کمک هزینه پروژه برگزیده کارگاه عکاسی امسال آژانس به عابد جلیل پوران از استان کردستان و به مبلغ  ۲۵۰ دلار، معادل ۱ میلیون تومان تعلق می گیرد. عکاسان برگزیده این دوره علاوه بر کمک هزینه دریافتی، هرکدام یک عکاس حرفه ای به عنوان مشاور پروژه در کنار خود خواهند داشت.

شورای سیاستگذاری آژانس NVP در راستای حمایت بیشتر و مستمرتر از عکاسان مستند، تصمیم گرفت تا کمک هزینه ای (گرنت) را به فعالان این حوزه اعطا کند. این کمک مالی برای اولین بار به ایده های نو و یا پروژه هایی که به تازگی آغاز و به دلیل مشکلات مالی از ادامه و تکمیل بازمانده اند، تعلق می گرفت. همچنین تنها عکاسانی می توانستند در این رقابت شرکت کنند که فارغ از ملیت، ساکن ایران باشند.

تولید نهایی این ۳ پروژه در کنار آثار عکاسان آژانس ان. وی. پی  در پاییز امسال در ایران، کانادا و دانمارک در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.