به گزارش هفت نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن فیلم کوتاه ایران، در روز دوم سی و پنجمین جشنواره‌ فیلم کوتاه تهران، فیلم های زیر بدون اولویت بیشترین تعداد آرای تماشاگران را اخذ کرده اند.

«شهروند» به کارگردانی مهدی مختاری

«تکلیف» به کارگردانی علی خوشدونی فراهانی

«بچه خور» به کارگردانی محمد کارت

«سرلاک» به کارگردانی مهرداد حسنی

«مثل بچه آدم» به کارگردانی آرین وزیردفتری

هیات برگزاری بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران را طوفان نهان قدرتی، مریم اسمی خانی، محمد حمزه ای، علی رشیدی فر، رضا اسدی، مجید قربانی فر، آرمان فیاض و میرعباس خسروی نژاد بر عهده دارند.