هفت نیوز: امروز اعضای شورای شهر تهران بررسی تبصره‌های بودجه ۱۳۹۸ شهرداری تهران را در دستور کار قرار دادند و در بررسی تبصره ۲۸ آمده است که به منظور ارتقای سطح بهره‌وری در کاهش کالاهای غیرضروری کلیه واحدها موظف هستند نسبت به کاهش هزینه‌های غیرضروری اقدام کنند.

در این تبصره آمده است که می‌بایست واحدهای اجرایی تا پنج درصد از اعتبارات پژوهشی خود را در قالب قراردادهای پژوهشی اختصاص دهند. همچنین انتشار هرگونه نشریه در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری ممنوع است و هرگونه اطلاع‌رسانی چاپی صرفاً از طریق نشریه خبری روابط عمومی و نشریات تخصصی دارای مجوز از شورای شهر مجاز است.

همچنین نوسازی و خرید تجهیزات و لوازم جدید ممنوع است و صرفاً در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموالتأمین شود، مجاز است.

حجت نظری با اشاره به یکی از بندها پیشنهاد داد که انتشار هرگونه نشریه در واحدهای ستادی ممنوع است، گفت: اقدام بسیار خوبی است و بنده پیشنهاد می‌دهم که چاپ نشریه «همگامان» نیز حذف شود، چرا که ما خرج مجله‌ای را می‌دهیم که کسی حتی آن را نگاه نمی‌کند که محسن هاشمی به شوخی گفت می‌توانیم به کارمندان بگوییم لای این مجله را باز کنند و آن را مطالعه کنند.

باید در کاغذ صرفه‌جویی کنیم، چرا که هر برگ کاغذ محیط زیست را تخریب می‌کند و نباید این نشریه منتشر شود. همچنین پیشنهاد نظری مبنی بر توقف انتشار نشریه همگامان شهری با اکثریت رأی اعضاء به تصویب رسید.