مسعود معمار سرپرست دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت بازسازی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که طی ۲ سال گذشته برنامه ای برای بازسازی آن در نظر گرفته شده بود گفت: ما در سال ۹۶ نیز منتظر پول هستیم ولی هنوز ریالی برای بازسازی سالن اصلی تئاتر شهر پرداخت نشده است. ظاهرا به صورت اوراق اسناد خزانه مبلغی در نظر گرفته شده ولی هنوز دستورالعمل اجرایی برای اینکه چگونه می توانیم آن را هزینه کنیم، نیامده است.

او ادامه داد: از اعتبارات سال گذشته تجهیزات نور و صوت سالن اصلی تئاتر شهر خریداری و در انبار وزارتخانه ارشاد نگهداری می شود. در انتظار این هستیم که بودجه بازسازی در اختیار ما قرار گیرد تا بدون وقفه بازسازی سالن اصلی را آغاز و به پایان برسانیم.

معمار درباره وضعیت بازسازی بنای قدیمی اداره تئاتر، توضیح داد: نقشه ها برای صدور پروانه ساخت به شهرداری ارائه و طرح بازسازی اداره تئاتر به کمیسیون ماده ۵ شهرداری رفته است تا تأیید شود که آیا مجازیم خارج از ضوابط شهرداری اقداماتی را در بازسازی اداره تئاتر انجام دهیم یا نه. این اقدامات نظیر این است که طبق قانون ما باید طبقه همکف ساختمان را به پارکینگ اختصاص دهیم، در این صورت یک سوم ظرفیت زیربنا پارکینگ می شود ولی ما در نظر داریم طبقه همکف را برای استفاده بهتر از ظرفیت بنا به لابی ورودی اختصاص دهیم.

سرپرست دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بودجه در نظر گرفته شده برای بازسازی اداره تئاتر گفت: اعتبار یک میلیاردی در سال ۹۶ برای بازسازی اداره تئاتر در نظر گرفته شده است و به محض صدور پروانه ساخت، کار تخریب و بازسازی بنا آغاز می شود. در کل بودجه ای ۲ میلیاردی برای بازسازی اداره تئاتر در نظر گرفته شده و اگر همه امور در زمان خود انجام شود، بازسازی ۲۴ ماهه انجام خواهد شد.