هفت نیوز: بخش قابل‌توجهی از آنچه در این کتاب خواهید خواند، تلاشی است برای اثبات ارزش‌های گوناگون ژانر وحشت؛ از جمله از نظر هنری و تاریخ سینمایی و نیز تاریخی و… و حتی ضرورت قائل شدن جایگاهی متمایز برای آن بین همه ژانرها.

یکی از هدف‌هایی که این کتاب دنبال می‌کند، تلاش برای تأکید بر این واقعیت است که دوست‌داران گونه وحشت، به راستی نیازی به توجیه علاقه‌شان به این ژانر ندارند و اگر هم به هر دلیل، چنین ضرورتی پیش بیاید مجبور نیستند این کار را به طرزی ناعادلانه به قیمت انکار و عملاً قربانی کردن ارزش‌های هنری و تاریخی ژانر وحشت انجام بدهند.

هم به دلیل نادرست بودن ذاتی این قیاس و هم از آن رو که ژانر وحشت به لحاظ تاریخی و هنری و تاریخ سینمایی جایگاه ممتازی دارد که آن را دست‌کم به قدر گونه‌های ستایش‌شده و «باکلاس» تر سینما شایسته تعمق و بررسی‌های جدی می‌سازد.

نویسنده در این کتاب با اشاره به عوامل و مصداق‌های بی‌مهری نسبت به ژانر وحشت، به بررسی ویژگی‌ها و ارزش‌های سینمایی این ژانر می‌پردازد. او ضمن پرداختن به مفاهیمی همچون گروتسک، آشنایی‌زدایی، فوبیا، سایه و کهن‌الگو و ارتباط آن‌ها با ژانر وحشت به بحث وارونگی ماهیت و کارکرد رسانه در عصر حاضر نیز اشاره می‌کند.

کتاب «شب تاریک روح» نوشته شهزاد رحمتی را انتشارات چترنگ در ۲۲۳ صفحه و به قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر کرده است.