هجدهمین جشن سینمایی حافظ – سری اول
نمایش خواب خیس ماهی
اکران خصوصی فیلم«تابستان داغ»