هجدهمین جشن سینمایی حافظ – سری دوم
جایزه یک عمر دستاورد هنری جشنواره فیلم رم برای مارتین اسکورسیزی
هجدهمین جشن سینمایی حافظ – سری سوم
اکران خصوصی فیلم«تابستان داغ»