جشن خانه سینما – سری دوم
آیین بزرگداشت بیستمین جشن سینمای ایران
نمایش خواب خیس ماهی
سریال شهرزاد – سری هفتم