تبلیغات

سکوت یک ساله گروه «کاکوبند»

«کاکوبند» از گروه های موسیقی تلفیقی کشورمان بعد از برگزاری کنسرت های سال ۹۶ در تهران و استانبول و انتشار آلبوم در همان سال، مدت هاست در سکوت خبری به س...

موسیقی و هنرهای تجسمی