تبلیغات

قطع همکاری امیر جدیدی با «تختی»

🔺روابط عمومی فیلم «غلامرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی از قطع همکاری امیر جدیدی با این پروژه و انتخاب بازیگران جایگزین خبر داد ولی نام این بازیگر ر...

اخبار ویژه