تبلیغات

پرونده ای برای سریال Breaking Bad

کلاسیک

اگر خوره سریال هستید حتما «برکینگ بد» را دیده‌اید. اگر زیاد پیگیر سریال نیستید حتما «برکینگ بد» را ببینید. اصولا هر کسی این سریال آمریکایی ساخت سال ۲۰...

پرونده ۵