تبلیغات

مکافاتِ مضحک «خنده» و رکوردِ مخاطب

هفت نیوز: تئودور آدورنو در نوشته‌هایش راجع به فرهنگ معاصر تمایل داشت که با نوعی شک با مساله خنده برخورد کند؛ به خصوص نوعی از خنده که به وسیله فیلم‌‌‎‌...

دیگران