جایزه یک عمر دستاورد هنری جشنواره فیلم رم برای مارتین اسکورسیزی

هفت نیوز: مارتین اسکورسیزی روز دوشنبه ۲۲ اکتبر جایزه یک عمر دستاورد کارگردانی را در جشنواره فیلم رم در مراسمی پراحساس دریافت کرد. گزارش تصویری این مراسم را در ادامه می بینید. گزارش این مراسم را می توانید اینجا بخوانید.